کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  
کتاب منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مولف: دکتر تاج الدین صالحیان

قیمت: 100000

کتاب سه گفتار پیرامون مسوولیت ناشی از عیب تولید

سه گفتار پیرامون مسوولیت ناشی از عیب تولید

مولف: میلاد مشایخ، دکتر غفور خوئینی

کتاب نگرشي بر حقوق كيفري اطفال

نگرشي بر حقوق كيفري اطفال

مولف: دكتر مهرنوش ابوذري

قیمت: 15000

کتاب فراز و فرود اسلام‌گرايان در تركيه

فراز و فرود اسلام‌گرايان در تركيه

مولف: نورالدين اكبري

قیمت: 21000

کتاب وضعيت سياسي شيعه  در ايران قبل از صفويه

وضعيت سياسي شيعه در ايران قبل از صفويه

مولف: حسن خوش‌چشم آراني

قیمت: 17000

کتاب الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

مولف: مرتضی اسمعیلی

قیمت: 16500

کتاب در جستجوي حق شادكامي

در جستجوي حق شادكامي

مولف: سامان نيك‌نژاد

قیمت: 22500

کتاب ديالوگ ميان روابط بين‌الملل  و حقوق بين‌الملل در آغاز هزارة سوم

ديالوگ ميان روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل در آغاز هزارة سوم

مولف: دكتر سيد عبدالعلي قوام - دكتر سميرا محسني

قیمت: 17000

کتاب روش پژوهش آسان در علوم انساني

روش پژوهش آسان در علوم انساني

مولف: سيدرضا موسوي‌نيا

قیمت: 15000

کتاب ملاحظات حقوقي دموكراسي اقتصادي

ملاحظات حقوقي دموكراسي اقتصادي

مولف: اميرعادل طاهرخاني

قیمت: 14000

کتاب حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

مولف: دكتر علي اكبر گرجي اَزَندَرياني، مرتضي رضايي

قیمت: 18000

کتاب حقوق شهروندي در نظام قضائي

حقوق شهروندي در نظام قضائي

مولف: محمدجواد جاويد

قیمت: 33000

صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها