کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  

اقتصاد سیاسی بین المللی خلیج فارس

  • نوع: ترجمه
  • مولف: کریستین کوتز اولریکسن
  • مترجم: فربرز ارغوانی پیرسلامی - سید جواد صالحی - مهدی کشاورز
  • ناشر: نشر مخاطب
تماس
اقتصاد سیاسی بین المللی خلیج فارس
تاریخ ایجاد: 1397/01/05 آخرین ویرایش: 1397/01/05 بازدید: 3993

معرفی کتاب اقتصاد سیاسی بین المللی خلیج فارس