کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  

دیپلماسی شهری

  • نوع: ترجمه
  • مولف: الکساندر سیزو و همکاران
  • مترجم: مجمدجواد رنجکش و منصوره اسکندران
  • ناشر: نشر مخاطب
تماس
دیپلماسی شهری
تاریخ ایجاد: 1396/05/02 آخرین ویرایش: 1396/05/02 بازدید: 3603

معرفی کتاب دیپلماسی شهری